คุณดอกไม้ จังหวัดนครราชสีมา

คุณดอกไม้ จังหวัดนครราชสีมา

ก่อนใช้ BioSpray มีปัญหาตาข้างขวาปิดสนิทไม่สามารถลืมตาได้  และมีฝ้าหนาขึ้นที่หน้าหลังจากใช้ Bio Spray 2 เดือน 15 วัน  ตาข้างขวาเริ่มลืมตาได้  และฝ้าที่หน้าก็ดีขึ้นหลังใช้ 4 เดือน 15 วันตาข้างขวาดีขึ้นอย่างดี หน้าก็สวยขึ้นด้วย

 

 

 

 

 

 

: 2012-06-23 14:18:24